สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ต้นทุน เวลา คุณภาพ หัวใจสำคัญของธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ต้นทุน เวลา  คุณภาพ หัวใจสำคัญของธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง

าอยากเป็นผู้รับเหมาที่ประสบความสำเร็จ คุณต้องทำงานแข่งกับเวลา นั่นเป็นเรื่องที่หลีก เลี่ยงไม่ได้ ในขณะเดียวกันยังต้องจัดสรรทรัพยากรต่างๆให้หน้างานดำเนินไปอย่างราบรื่น ใส่ใจรายละเอียด กระบวนการ ขั้นตอนต่างๆเพื่อให้งานเสร็จทันเวลาและมีคุณภาพมากที่สุด การบริหารธุรกิจก่อสร้างจริงๆแล้วคือการสมดุลในเรื่อง 3 เรื่องหลักคือ  เวลา(Time),  ต้นทุน (Cost), คุณภาพ (Quality) มีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่สามารถประสบความสำเร็จได้อยู่ 2 ทาง 1. คือผู้รับเหมาที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเวลา (Time) และเรื่องคุณภาพ (Quality) เน้นรับงานก่อสร้างระดับพรีเมียม เน้นเครื่องมือ เครื่องจักรในการก่อสร้างที่ทันสมัย ทำงานก่อสร้างเสร็จเร็ว กลุ่มนี้ไม่ต้องเน้นราคาในการแข่งขัน สามารถทำให้ธุรกิจเติบโตได้ โดยไม่ต้องประมูลงานให้ต่ำสุดเสมอ กับทางที่ 2 คือกลุ่มธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจก่อสร้างเรื่อง เวลา(Time) และ ต้นทุน (Cost)  เน้นการผลิตแบบอุตสาหกรรมติดตั้งหน้างานที่รวดเร็ว และต้นทุนที่ต่ำ

ผู้รับเหมาไม่ควรมองข้ามเรื่องเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้หน้างานเดินไปอย่างราบรื่นที่สุด ต้องมีเครื่องจักรที่พร้อม มีแหล่งเงินทุนที่สามารถหมุนเวียนได้อย่างไม่สะดุด การดูแลจัดการหน้างานก่อสร้างก็เช่นกันครับ สตาฟที่หน้างานจำเป็นต้องใส่ใจในรายละเอียด ดูว่ามีกระบวนการไหนที่จะสามารถลดขั้นตอน ลดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้งวัสดุต่างๆที่หน้างานได้ สำหรับทีมงานที่ออฟฟิศก็ควรมีระบบบริหารที่ดี กระชับ โปร่งใส และได้ข้อมูลแบบ Real Time สามารถทำให้ข้อมูลดูง่าย สำหรับผู้บริหารและสตาฟที่หน้างานตัดสินใจได้เร็วขึ้น วันนี้เรามี BUILK Cost Control โปรแกรมควบคุมและบริหารต้นทุน  ที่เป็นเทคโนโลยีที่จะสามารถช่วยในการบริหารในเรื่องของ เวลา(Time),  ต้นทุน (Cost), คุณภาพ (Quality)  ซึ่งบิลค์เชื่อว่าไม่ว่าใครก็สามารถทำงานก่อสร้างที่มีคุณภาพดี รวดเร็วและอยู่ในงบประมาณที่เหมาะสมได้ 

ที่มา : www.builk.com

view