สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

                 เรามีทีมงานมืออาชีพ สำหรับงาน เซอร์เวย์ สำรวจ รังวัดที่ดิน รับบริการงาน สำรวจภูมิประเทศเพื่อการออกแบบ งานเขียนแบบภูมิประเทศ ตามข้อมูลสำรวจ งานทำคอนทัวร์ วางแนว วางผัง อาคารสิ่งปลูกสร้าง งานวางหมุดเสาเข็ม รวมทั้ง งานสอบเขตที่ดิน แบ่งแยกที่ดิน รวมที่ดิน ทั้งประเทศ

             รับงานสำรวจเบื้องต้นเพื่อการออกแบบและก่อสร้างโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมสำรวจ


บริการงานสำรวจทั่วประเทศ

                                                        

รายละเอียดงานที่ทำ
1) สำรวจรังวัดที่ดิน (Land survey)
- สอบเขต , แบ่งแยกแปลงที่ดิน
- หาตำแหน่งที่ดิน
- ออกแบบและวางผังจัดสรรที่ดิน

2) สำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction survey)
- เนื้อที่และปริมาตรดินตัด-ดินถม ( Cut-Fill )
- สำรวจทำผังบริเวณ , วางตำแหน่งลายเสาเข็ม , วางผังโครงการ , วางตำแหน่งสิ่งก่อสร้าง

3) สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Topographic survey)
- สำรวจเพื่อทำเส้นชั้นความสูง ( Contour line )
- ปริมาตรดินตัด-ดินถม ( Cut-Fill )
 
4) รับออกแบบ เขียนแบบ  

           เป็นบริการที่จัดทีมสำรวจ(Survey Teams) พร้อมเครื่องมือเเละอุปกรณ์สำรวจ ประจำไซด์งานก่อสร้างต่างๆเพื่อกำหนดตำเเหน่ง ผังอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดทำหมุดควบคุม ภายในโครงการทั้งที่เป็นระบบ Grid Line หรือพิกัดฉาก (Co-ordinate System) รวมถึงระบบ UTM (Universal Transverse Mercator) ที่ใช้ระบบเดิมหรือ WGS-84

1) Topographic survey
         งานสำรวจเพื่อทำเเผนที่ภูมิประเทศ เเสดงรายละเอียดของพื้นที่ ขอบเขตของพื้นที่ รวมทั้งเส้นชั้นความสูง(Contour Line) เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการออกเเบบ เพื่อการก่อสร้างโครงการต่างๆ

2) Route survey
         งานสำรวจเส้นทางเพื่อใช้ประกอบการออกเเบบ ถนน คลอง หรืออื่นๆ โดยเเผนที่จะเเสดงภายในบริเวณเส้นทางที่กำหนด รวมทั้งจัดทำหมุดวงรอบเเละ หมุดระดับ เพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างต่อไป

3) งานสำรวจประเภทอื่นๆ
          วางตำแหน่งเสาเข็ม ฐานรากอาคาร

          สำรวจเพื่อวางตำแหน่ง R.O.W                                                                                  

          สำรวจเพื่อคำนวณงานดิน(Earth Works) พร้อมออกแบบ และเขียนแบบ

                          

                                ติดต่อ บริษัท ภูธเนษฐ์ พัฒนาการ จำกัด

                                                    E-Mail : chotnarin2019@gmail.com       

                                         เบอร์โทรศัพท์ :  0-2599-6016

                                                      แฟกส์ : 0-2599-6016

                                       โทรศัพท์มือถือ :  086-5048899                

view