สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


                                                                            Wealth Development Co .Ltd.

                                                         บริษัท ภูธเนษฐ์ พัฒนาการ จำกัด

                                                   88/187   ซอยศึกษาวิทยา  แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500   ท่านผู้บริหาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเจ้าของกิจการ

          บริษัท ภูธเนษฐ์ พัฒนาการ จำกัด  www.wcon-pile.com  เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย บ้านและ  อพาร์ตเม้นท์  มีทุนจดทะเบียนบริษัท    20ล้านบาท

          และเป็นผู้รับจ้างเสาเข็มเจาะทั้งสองระบบ     ไม่ว่าจะเป็น   เสาเข็มเจาะ แบบแห้ง (Dry Process)   และ เสาเข็มเจาะ ระบบเปียก  (Wet Process)

  เสาเข็มเจาะ     คอนกรีตเสริมเหล็ก 0.35, 0.40, 0.50, 0.60,0.80, 1.00, 1.20 เมตรโดยระบบรถเจาะเสาเข็ม และระบบสามขา (Tripod)     ควบคุมงาน

  โดยวิศวกร และทีมงานกว่า 15   ชุดประสบการณ์ร่วม20 ปี  

         ก่อสร้างด้านอาคาร บริษัทฯก่อสร้างด้านอาคาร โดยมีความชำนาญด้านก่อสร้างหลายประเภท    ได้แก่ประเภทอาคารสำนักงาน  โครงการบ้านพัก

  อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงเรียนผลงานของบริษัทในแต่ละโครงการที่ผ่านมาได้สร้างชื่อเสียงให้บริษัทฯในเรื่องคุณภาพงาน   ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า   การ

  ส่งมอบงานตรงตามเวลา 

         ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก โรงเก็บสินค้า(โกดังสินค้า)

  


                                         ทางบริษัทฯหวังว่าจะได้รับการพิจารณาประมูลราคางานก่อสร้าง ต่อไป        

                                                 
                             
                            

                  

 

 


Article

ต้นทุน เวลา  คุณภาพ หัวใจสำคัญของธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ต้นทุน เวลา คุณภาพ หัวใจสำคัญของธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง

าอยากเป็นผู้รับเหมาที่ประสบความสำเร็จ คุณต้องทำงานแข่งกับเวลา นั่นเป็นเรื่องที่หลีก เลี่ยงไม่ได้ ในขณะเดียวกันยังต้องจัดสรรทรัพยากรต่างๆให้หน้างานดำเนินไปอย่างราบรื่น ใส่ใจรายละเอียด กระบวนการ ขั้นตอน...

อ่านต่อ
การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างบ้าน ให้ได้คุณภาพ

การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างบ้าน ให้ได้คุณภาพ

ในการทำงานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม ผลสำเร็จของงานที่ต้องการก็คืองานที่มีคุณภาพ ในเรื่องของงานก่อสร้างผลลัพธ์ที่ควรต้องได้และต้องมี นอกจากเรื่องของความสวยงามแล้ว ยังมีเรื่องที่มองไม่เห็นเมื่อ...

อ่านต่อ
การทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม

การทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม

การทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม : Pile Load Test การทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม (Pile Load Test) โดยเป็นการประเมินน้ำหนักบรรทุกประลัย (Qu) จากพลังงานหรือ Momentum ที่เครื่องมือตอกได้ถ่ายทอดให้แก่เสาเข็มเพ...

อ่านต่อ
การควบคุมคุณภาพเสาเข็มระบบเจาะแห้งโดยเครื่องเจาะแบบสามขา

การควบคุมคุณภาพเสาเข็มระบบเจาะแห้งโดยเครื่องเจาะแบบสามขา

                                               

อ่านต่อ
การตอกเสาเข็มและความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้

การตอกเสาเข็มและความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้

1. เพื่อให้ได้ระดับปลายเสาเข็มที่กำหนด เครื่องจักรและวิธีการตอก ต้องสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง การตอกเสาเข็มโดยกรรมวิธี Pre-Bored หรือ Auger Press หรือวิธีการใดเป็นสิ่งที่ต้องกระทำ2. ขนาดของลู...

อ่านต่อ
ปลายเสาเข็มเจาะระบบแห้งอยู่ในชั้นทรายให้ผลดีจริงหรือ?

ปลายเสาเข็มเจาะระบบแห้งอยู่ในชั้นทรายให้ผลดีจริงหรือ?

ปลายเสาเข็มเจาะระบบแห้งอยู่ในชั้นทรายให้ผลดีจริงหรือ?โดย คุณ ธเนศ วีระศิริ "เสาเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. ความลึก 21 ม.หรือถึงชั้นทราย รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย 60 ตัน/ต้น (FS=2)" เสาเข็มเจาะเส้...

อ่านต่อ
ขั้นตอนการตรวจสอบการตอกเข็ม

ขั้นตอนการตรวจสอบการตอกเข็ม

ก่อนที่จะตอก* การขนส่งเสาเข็ม* การกองเสาเข็ม และการชักลากเสาเข็ม* การจัดลำดับขั้นตอนการตอกเข็ม และทางเดินปั้นจั่น* ขนาดรูปร่าง ความยาว อายุเข็ม ถูกต้องตามรูปแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง* หัวเข็มได้ฉา...

อ่านต่อ
มาดูกันว่าเสาเข็มมีกี่ชนิด

มาดูกันว่าเสาเข็มมีกี่ชนิด

ชนิดของเสาเข็มที่ใช้กันในปัจจุบัน    1. เสาเข็มตอกเป็นการนำเสาเข็มลงไปในดินด้วยการใช้น้ำหนักตอกลงบนหัวเข็ม เสาเข็มชนิดนี้เสาเข็มที่ตอกลงไปจะเข้าไปแทนที่ดินทำให้มีการเลื่อนและเคลื่อนตัวของชั...

อ่านต่อ
ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้งโดยใช้สามขา

ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้งโดยใช้สามขา

การทำเสาเข็มเจาะระบบแห้งโดยใช้สามขา ขั้นตอนที่1 ลงปลอกเหล็กชั่วคราว (Temporary Casing)   เมื่อเราตั้งสามขา (Tripod Rig) เข้าตรงตามตำแหน่งแล้ว ให้ทำการใช้ลูกตุ้มและตัวตัก (Bucket) เจาะนำเป็นรู้แ...

อ่านต่อ
ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก

ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก

ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก   ขั้นตอนที่1 ปลอกเหล็กชั่วคราว (Temporary Casing)    เมื่อเราทำการตั้งสามขา (Tripod Rig) เข้าตรงตามตำแหน่งแล้ว ให้ใช้ลูกตุ้มและตัวตัก (Bucket) ...

อ่านต่อ