สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บ้านคุณชวลิต พุฒตาล

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน : ก่อสร้าง

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 3,800,000

ระยะเวลาโครงการ : 1วัน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2013

ลูกค้า : คุณชุติพงศ์ กอร์ปอริยจิต

view