สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บ้านพักอาศัยคุณทัศนีย์ จิญกาญจน์

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน : ก่อสร้าง

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 10,700,000

ระยะเวลาโครงการ : 270วัน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2015

ลูกค้า : คุณทัศนีย์ จิญกาญจน์

view