สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " เสาเข็ม "

ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก

ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก   ขั้นตอนที่1 ปลอกเหล็กชั่วคราว (Temporary Casing)    เมื่อเราทำ...

Tags :

ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้งโดยใช้สามขา

การทำเสาเข็มเจาะระบบแห้งโดยใช้สามขา ขั้นตอนที่1 ลงปลอกเหล็กชั่วคราว (Temporary Casing)   เมื่อเราตั้งสามขา (Tripo...

Tags :

มาดูกันว่าเสาเข็มมีกี่ชนิด

ชนิดของเสาเข็มที่ใช้กันในปัจจุบัน    1. เสาเข็มตอกเป็นการนำเสาเข็มลงไปในดินด้วยการใช้น้ำหนักตอกลงบนหัวเข็ม เส...

Tags :

ขั้นตอนการตรวจสอบการตอกเข็ม

ก่อนที่จะตอก* การขนส่งเสาเข็ม* การกองเสาเข็ม และการชักลากเสาเข็ม* การจัดลำดับขั้นตอนการตอกเข็ม และทางเดินปั้นจั่น* ขนาดร...

Tags :

ปลายเสาเข็มเจาะระบบแห้งอยู่ในชั้นทรายให้ผลดีจริงหรือ?

ปลายเสาเข็มเจาะระบบแห้งอยู่ในชั้นทรายให้ผลดีจริงหรือ?โดย คุณ ธเนศ วีระศิริ "เสาเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. ความลึ...

Tags :

การตอกเสาเข็มและความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้

1. เพื่อให้ได้ระดับปลายเสาเข็มที่กำหนด เครื่องจักรและวิธีการตอก ต้องสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง การตอกเสาเข็มโดยก...

Tags :

การทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม

การทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม : Pile Load Test การทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม (Pile Load Test) โดยเป็นการประเมินน้ำหนักบรร...

Tags :

view