สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บ้านคุณชุติพงศ์ กอร์ปอริยจิต

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน : ก่อสร้าง

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 6,350,000

ระยะเวลาโครงการ : 240วัน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2015

ลูกค้า : คุณชุติพงศ์ กอร์ปอริยจิต

view