สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Able Building

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

ลักษณะงาน : ก่อสร้าง

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 33,600,000

ระยะเวลาโครงการ : 420วัน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2016

ลูกค้า : บริษัท เอเบิ่ล อินดัสตรี้ จำกัด

view