สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

A23

ประเภทโครงการ : อาคารสูง

ลักษณะงาน : ก่อสร้าง

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 48,000,000

ระยะเวลาโครงการ : 420วัน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2018

ลูกค้า : บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด

view